Husläkaren i Sandviken
Storviks Byväg 3
812 30 Storvik
Tel: 026 - 27 48 00 eller     0290-31 900
huslakaren@gmail.com

VACCINATIONER

Vi ger vaccinationer och erbjuder reserådgivning. Detta sker helst efter tidsbeställning. Praktiskt taget alla vaccinationstyper kan erbjudas - inklusive Gula Febern. Influensavaccination sker enligt Socialstyrelsens gängse rekommendationer till äldre och till riskgrupper, liksom även till andra intresserade. Sedan många år är våra sköterskor väl utbildade och kontinuerligt uppdaterade vad gäller aktuella vaccinationskrav.

Andra typer av vaccinationer: Hepatit ("gulsot")-vaccination av typ A (Havrix), typ B (Engerix) eller kombinationen som idag används mycket och som starkt rekommenderas – TWINRIX. Denna finns för såväl vuxna som barn.

Vidare vaccination mot polio, difteri, stelkramp samt koleravaccinet Dukoral. Vidare ges ”fästingvaccin” (mot hjärninflammationen TBE liksom årligen influensavaccin, med mera.