Husläkaren i Sandviken
Storviks Byväg 3
812 30 Storvik
Tel: 026 - 27 48 00 eller     0290-31 900
huslakaren@gmail.com

HÄLSOVÅRD

Vi erbjuder hälsovård av olika slag - hälsokontroller, med riskanalyser, för företag och privatpersoner. Vi kan tillhandahålla årlig uppföljning av hälsoläget (såväl för företaget, gruppen som för den enskilde). Denna senare verksamhet är något vi har kallat "hälsobevakning". I hälsovården ingår även intygsärenden av skilda slag, till skola, arbete, myndighet, försäkringsbolag, o s v. SAMT (se särskild länk) - körkortsintyg.

RÅD OCH BEHANDLING
Under årens lopp har denna "hälsobevakning" inneburit att vi hittat åtskilliga "riskpersoner", vi har utrett, givit råd och i många fall behandlat. Inte minst har detta gällt hjärt-kärlrisker, höga blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Men även fall av psykisk stress, "utbrändhetsproblem" och liknande har vi kunnat åtgärda och hjälpa. Vi har vidare erbjudit dessa personer medicinska kontroller.

Vid behov av experthjälp, såväl medicinsk, ergonomisk som teknisk har vi försökt följa principen att använda externa konsulter. Det reducerar kostnaderna för företaget, då man endast betalar för det man får. Detta kan gälla såväl specialister inom det medicinska området, som psykologhjälp och teknisk hjälp.

REHABILITERING
Vi ställer även upp med hjälp åt företag när det gäller rehabiliteringsärenden, rehabplanläggning, mm. Detta för de företag som vi har anslutna till vår verksamhet.

Ansvarig läkare är Jan Engborg, specialist i allmän medicin. Ni når honom på 026-27 48 00 eller 0290-31 900