Husläkaren i Sandviken
Storviks Byväg 3
812 30 Storvik
Tel: 026 - 27 48 00 eller     0290-31 900
huslakaren@gmail.com

SJUKVÅRD

Vår basverksamhet är således en läkarmottagning inom specialiteten Allmän Medicin. Vi har tillgång till modern utrustning innefattande digital EKG-registrering vilket medger lagring av skilda EKG:n under en följd av tillfällen resp. år. Vidare finns spirometriutrustning (digital), dvs. mätning av andningsfunktion.

För diagnos och vidare handläggning av blodtryck (ofta gäller detta höga blodtryck) används ibland 24-timmarsmätning vilket innebär att trycket mäts med kvarsittande manschett som sköter sig automatiskt och utan patientens hjälp. Efter ett dygn tas manschetten bort och alla mätvärden matas in i särskilt datorprogram för utvärdering. Detta innebär det allra säkraste sättet att utvärdera ett blodtryck.

Vid behov av laboratorieprover tas dessa och sändes för analys. Det kan gälla många skilda typer av analyser: t ex kolesterol, triglyceridvärden (liksom även de skilda fraktionerna av kolesterol), "levervärden", njurfunktion, urinsyra, blodsockervärden av skilda slag, sköldkörtelanalyser och en rad andra prover.

Sjukvården bedrivs efter tidsbokad mottagning.

Ansvarig läkare är Jan Engborg, specialist i allmän medicin. Ni når honom på 026-27 48 00 eller 0290-31 900