Husläkaren i Sandviken
Storviks Byväg 3
812 30 Storvik
Tel: 026 - 27 48 00 eller     0290-31 900
huslakaren@gmail.com

HYPNOSBEHANDLING

Verksamheten bedrivs sedan några år tillbaka och omfattar behandlingar av tillstånd såsom spänningsproblem, oro, smärtor av typ huvudvärk, nervsmärta, mm. Andra tillstånd där hypnos kan ges är: önskemål om viktminskning, rökstopp, förbättring av självförtroende, prestationshöjning, etc.


Hypnosen sker enligt de krav som ställts av Svensk Förening för Klinisk Hypnos och som är den enda godkända formen av hypnos i Sverige. Hypnosföreningen innefattar av Socialstyrelsen legitimerade vårdgivare. Hypnosen ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

VAD ÄR EGENTLIGEN HYPNOS?

Själva ordet hypnos väcker olika känslor funderingar hos människor. Ofta har man tagit del av hypnos på TV, via film eller andra media. Och i dessa fall är det ofta fråga om det man brukar kalla "estradhypnos". Denna underhållningsmetod är egentligen inte godkänd i Sverige och bedöms allmänt som en oseriös verksamhet. Själva hypnosen (även kallad hypnoterapi) är inget mystiskt. Hypnos är egentligen liktydigt med "koncentrerad uppmärksamhet", alltså inte motsatsen (flummighet, mysticism, drömmar, o.s.v.).

Kan alla människor hypnotiseras?

Rent allmänt JA, åtminstone till drygt 80-85 %. Vissa individer går lätt in i "hypnotisk sömn", för andra tar det längre tid och är svårare. Under denna hypnotiska sömn - även kallad trance - är det undermedvetna mer känsligt och mottagligt för suggestioner och påverkan. Men det är ingen risk att personen gör något mot sin grundläggande vilja. Trancen skiljer sig från vanlig sömn; så t ex kan patienten om så behövs tala under densamma, svar på frågor, o.s.v.

Är hypnos farligt?

Utförd på rätt sätt och under de rätta förutsättningarna. NEJ.

Rent praktiskt så brukar man - om man kommer fram till att vilja pröva hypnosbehandling - börja med en första information där allt beskrivs och klargörs. Därefter ges ofta 3 behandlingar för att bedöma mottaglighet och möjlig effekt av behandlingen. Om effekten verkar bra så fortsätter man ofta med ytterligare 3 - 6 behandlingar eller flera.

Är du intresserad av vidare information härvidlag så hör gärna av dig på e-post engborg@gmail.com