Husläkaren i Sandviken
Storviks Byväg 3
812 30 Storvik
Tel: 026 - 27 48 00 eller     0290-31 900
huslakaren@gmail.com

KÖRKORTSMOTTAGNING

KÖRKORTSMOTTAGNINGEN står till tjänst med alla typer av körkortsärenden liksom alla former av körkortsintyg. Det må gälla förlängningar av högre behörigheter, ansökan om högre behörighet, villkorsärenden eller drog-alkohol-intyg (som oftast sker efter anmodan från Länsstyrelsens Trafikenhet).

Doktor Engborg har under nära 6 år tjänstgjort som konsultläkare i körkortsärenden vid Trafikenheten, Länsstyrelsen Gävle – fram till december 2008 – och har således mycket stor erfarenhet av dessa problem och frågeställningar.