Husläkaren i Sandviken
Storviks Byväg 3
812 30 Storvik
Tel: 026 - 27 48 00 eller     0290-31 900
huslakaren@gmail.com

AKUPUNKTUR

Sedan 1982 har vi kunnat erbjuda akupunkturbehandling, framför allt vid smärttillstånd. Dr Engborg startade i ett mycket tidigt skede med att utbilda sig i akupunktur, redan innan en etablerad utbildning fanns i Sverige. Utbildningen skedde i Kina, Norge resp. England. Först mot slutet av 80-talet etablerades akupunkturbehandling i Sverige.

Vi behandlar i första hand smärttillstånd, av typ huvud-, nack- och axelsmärtor; vidare ischiasliknande tillstånd. Nervsmärtor i ansikte och extremiteter kan även dessa svara bra på akupunktur. En ”vanlig” akupunkturbehandling omfattar som regel 6 – 10 behandlingstillfällen, mest beroende på den löpande effekten av behandlingen.

Under den mångåriga verksamheten har vi ofta kunnat konstatera god effekt på många tillstånd - t ex långdragna smärttillstånd, migrän, nervvärk och annat. Akupunkturen är praktiskt taget smärtfri.